Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-021921-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y
Bước 2: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ của cá nhân (hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ)
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ; đến cơ sở kiểm tra thực tế và lập biên bản
Bước 4: Chi cục Thú y thẩm định và cấp giấy chứng nhận nếu cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức cá nhân
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (Viết tay)
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Ảnh 3x4 - 2 tấm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng chỉ hành nghề thú y - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-021921-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
63