Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-011762-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nhận mẫu hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả hồ sơ (Tổ 1 cửa) tại Sở y tế, điền đầy đủ thông tin trên mẫu theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại tổ 1 cửa
Bước 2: Tổ 1 cửa xem hồ sơ đã đầy đủ chưa. Nếu đầy đủ thì ghi phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Tổ 1 cửa chuyển hồ sơ sang phòng quản lý hành nghề y tế tư nhân, phòng quản lý hành nghề đọc và kiểm tra lại lần cuối xem đã đầy đủ và đúng chưa. Nếu đầy đủ và đúng, phòng quản lý hành nghề lên kế hoạch ngày, giờ họp xét cấp chứng chỉ hành nghề
Bước 4: Hội đồng xét hành nghề họp, xét cấp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền
Bước 5: Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề, Y, Y học cổ truyền. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 6: Trả kết quả giải quyết hồ sơ khi đến thời gian hẹn
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền
Bản sao bằng cấp chuyên môn hợp pháp
Lý lịch cá nhân (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đang công tác)
Giấy xác nhận thời gian thực hành của cơ sở Y, Y học cổ truyền hợp pháp
Giấy khám sức khoẻ (cơ sở khám từ cấp quận, huyện trở lên)
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, văn bản hướng dẫn và các qui chế chuyên môn có liên quan
Bản sao Chứng minh nhân dân (có công chứng)
02 ảnh cỡ 4x6
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền 150.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
27