Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS474
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hành nghề Luật sư – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; Điện thoại: 0433.546.151 (bộ phận 1 cửa)/ 0433.120.879 (phòng Quản lý hành nghề luật sư)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật )
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động (cấp lại ); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư điền thông tin theo mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính- Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ , bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định
Bước 4: Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định
* Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết
Bước 5: Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Việc thay đổi được thực hiện khi có sự thay đổi tên; địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề hoặc người đại diện theo pháp luật; các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký
• Tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký thay đổi với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi (người đại diện theo pháp luật)
• Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi
• Tổ chức hành nghề luật sư phải công bố những nội dung thay đổi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trên báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đã đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành trong 03 số liên tiếp
• Chú ý:
Đối với trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, cháy, rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì Tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư (theo mẫu).
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Biên bản họp thành viên (đối với Công ty luật hợp danh; Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên)
* Tùy theo nội dung đăng ký thay đổi có thể nộp thêm giấy tờ:
- Trường hợp thay đổi trụ sở: giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích, mục đích, thời hạn thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở
- Trường hợp thay đổi bổ sung luật sư thành viên: Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, Bản sao thẻ luật sư ; Lý lịch Luật sư
- Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật:
+ Bản thỏa thuận giữa Trưởng Văn phòng; Giám đốc Công ty luật và luật sư sẽ trở thành người đại diện pháp luật của Văn phòng luật sư; Công ty luật
+ Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật
+ Giấy đăng ký hoạt động cuiar VPLS; Công ty luật
+ Bản sao Thẻ luật sư; Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư và Lý lịch Luật sư
- Trường hợp thay đổi tên: Giấy đề nghị đăng ký tên, tên giao dịch tổ chức hành nghề luật sư (theo mẫu)
- Các trường hợp thay đổi khác:
+ Địa chỉ thường trú của luật sư thành viên: hộ khẩu thường trú
+ Đoàn Luật sư: Thẻ Luật sư
Chú ý: Bản sao trong hồ sơ là bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS474
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26