Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-104568-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi lưu trữ sổ gốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi lưu trữ sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Giải quyết qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc; 03 ngày làm việc (đối với trường hợp gửi qua bưu điện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi lưu trữ sổ gốc. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không thụ lý và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi lưu trữ sổ gốc. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), trừ giải quyết qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thủ tục này được thực hiện với điều kiện sổ gốc còn được lưu trữ và không thuộc trường hợp pháp luật cấm sao
Xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu
Xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (đối với trường hợp người yêu cầu là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính; cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết)
Trường hợp yêu cầu gửi qua bưu điện thì hồ sơ còn bổ sung thêm đơn đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc (trừ bản sao các giấy tờ hộ tịch); tiền lệ phí và tem gửi trả kết quả; bản sao chứng thực các giấy tờ cần xuất trình nêu trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc Mức phí: 3.000 đồng/1 bản sao. - Áp dụng mức thu 50% đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú tại huyện KonPlong và Tu Mơ Rông; cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã theo Quyết định 229, xã biên giới; xã đặc biệt khó khăn, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo (có sổ nghèo) trên các địa bàn khác.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (trừ bản sao các giấy tờ hộ tịch) - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-104568-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc - Kon Tum
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài - Kon Tum
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - KonTum
Cấp bản sao từ sổ gốc (trừ bản sao giấy tờ về hộ tịch) - KonTum
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - KonTum
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - KonTum
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - KonTum
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - KonTum
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - KonTum
Đăng ký giám hộ - KonTum
Đăng ký chấm dứt giám hộ - KonTum
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - KonTum
Cấp bản sao từ sổ gốc (trừ bản sao các giấy tờ về hộ tịch) - KonTum
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - KonTum
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - KonTum
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - KonTum
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - KonTum

0
24