Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-093031-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận giấy di chuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ của người có công được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú. Trường hợp thay đổi chỗ ở thì hồ sơ được chuyển về nơi cư trú mới theo quy định
Nơi đi: Đối tượng muốn di chuyển hồ sơ phải có giấy đề nghị di chuyển hồ sơ và kèm theo các hồ sơ, thủ tục có liên quan của người có công
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hộ khẩu đang cư trú, giấy tờ gốc của đối tượng nhận hồ sơ, xác nhận vào giấy đề nghị di chuyển và viết giấy giới thiệu cho đối tượng chuyển đến phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện xem xét, giải quyết
Giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công
Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-093031-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21