Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-111427-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Cụm công nghiệp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận văn bản chấp thuận đầu tư (Do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ xin giới thiệu địa điểm đất, Ban quản lý các Cụm công nghiệp làm văn bản chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo sơ đồ dự kiến địa điểm đất sẽ cấp cho nhà đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm các thủ tục xin chủ trương đầu tư của nhà đầu tư tại các Cụm công nghiệp
Đơn đề nghị giới thiệu địa điểm đất
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trích lục bản đồ địa chính hoặc giấy giới thiệu địa điểm lập dự án
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin chủ trương đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-111427-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
16