Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS46
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" .
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản thẩm định.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp ý kiến thẩm định của phòng chuyên môn, phối hợp phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản, UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để xác minh thực địa, thống nhất lập biên bản đề xuất giải quyết các thủ tục tiếp theo.
- Nếu đủ điều kiện, thông chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi trường và thủ tục thuê đất theo quy định. Trình UBND tỉnh quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.
- Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do
Trả kết quả cho tổ chức: - Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh, gửi cho các ngành liên quan.
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục hành chính về đất đai và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu).
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn được khoanh định trên nền bản đồ địa hình theo hệ toạ độ VN-2000
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn , trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thá
Thiết kế mỏ
Xác nhận của cơ quan thuế về tình hìh thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
Ngoài ra tổ chức nộp hồ sơ xin gia hạn khai thác khoáng sản phải nộp thêm 02 bộ hồ sơ xin gia hạn thuê đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản.Mẫu số 24
Tải về
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Mẫu số 08
Tải về
Mẫu bản đồ khu vực xin gia hạn cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.Mẫu số 16
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản + Hoạt đông khai thác cát, sỏi lòng sông: - Có sản lượng khai thác dưới 5.000 m3: 500.000 đồng; - Có sản lượng khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3: 5.000.000 đồng; - Có sản lượng khai thác trên 10.000 m3: 7.500.000 đồng. + Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: - Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/năm: 7.500.000 đồng; - Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã qui định ở mục 1 và 2.1: 10.000.000 đồng; + Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động qui định tại các điểm trên: 15.000.000 đồng. + Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng: 20.000.000 đồng + Hoạt động khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã qui định trên: - Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 20.000.000 đồng; - Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 25.000.000 đồng. + Hoạt động khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm trên: 30.000.000 đồng. + Hoạt động khai thác khoáng sản quí hiếm: 40.000.000 đồng. + Hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 50.000.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS46
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22