Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-077752-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Phòng Tư pháp cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn chứng thực không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: - Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện niêm yết công khai việc thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế tại nơi thường trú, nơi tạm trú có thời hạn hoặc nơi có động sản của người để lại tài sản trong thời gian 30 ngày.
- Sau thời gian niêm yết công khai nếu không có đơn thư khiếu nại, tranh chấp; Trưởng hoặc phó Phòng Tư pháp thực hiện việc chứng thực.
Bước 3: - Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ, nộp lệ phí theo qui định; trường hợp người nhận kết quả không phải là người nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể nhường toàn bộ quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác)
Bản sao Chứng minh nhân dân của người lập văn bản
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản
Bản sao Di chúc (nếu có)
Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản
Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với những người thỏa thuận phân chia di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật
Văn bản từ chối nhận tài sản (nếu có).
* Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Dưới 50 triệu đồng: 50.000 - Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100.000 - Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 300.000 - Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 500.000 - Từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng: 1.000.000 - Từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 1.200.000 - Từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng: 1.500.000 - Từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 2.000.000 - Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 2.500.000 - Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30