Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LSN-148753-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( trường hợp cần phải xác minh thêm thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Người yêu cầu giải quyết Thủ tục hành chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ trực tiếp với cán bộ tiếp nhận. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiến hành giải quyết, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và chưa chính xác thì hướng dẫn cho người đến yêu cầu giải quyết Thủ tục hành chính (hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, một lần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giấy chứng minh nhân dân.
- Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt nam ở trong nước).
- Trong trường hợp một bên cha, mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự thì chỉ cần chữ ký của người kia; Nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự thì người hoặc tổ chức giám hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký giấy thỏa thuận.
- Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng mà không xác định được địa chỉ cha, mẹ đẻ thì người đại diện ký vào giấy thỏa thuân.
- Nếu người làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì trong giấy thỏa thuận phải có ý kiến người đó.
Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận cơn nuôi
Bản sao giấy khai sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 15.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi - Lạng Sơn
Số hồ sơ:
T-LSN-148753-TT
Cơ quan hành chính:
Lạng Sơn
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29