Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-009099-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra thực tế tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nghệ An
- Địa chỉ: 140 – đường Lê Hồng Phong - thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian đến thẩm định cơ sở cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).
Bước 3: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nghệ An tổ chức đoàn thẩm định đến kiểm tra thực tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
- Nếu kết quả thẩm định thực tại cơ sở đạt yêu cầu. Thì cán bộ lập biên bản xác nhận.
- Nếu không đạt hướng dẫn cơ sở làm lại và sẽ tổ chức đoàn thẩm định vào dịp khác.
Bước 4: Tổ chức và cá nhân nhận giấy chứng nhận tại khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng trung tâm Y tế dư phòng tỉnh Nghệ An (140 – Lê Hồng Phong - thành phố Vinh) theo các bước sau:
- Người nộp hồ sơ làm thủ tục nộp tiền phí và lễ phí thẩm định hồ sơ tại phòng Tài vụ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
- Cán bộ trả giấy chứng nhận: kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhân ký nhận.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao giấy chứng nhận: Tất cả các ngày trong giờ làm việc hành chính (trừ thứ 7 và chủ nhật).
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kinh doanh ( nếu có )
-Biên bản thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm, thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đã được cấp đủ đièu kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm, thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
Tải về
Đơn Đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm mức thu 50.000 đồng/1 lần cấp
Phí thẩm định, kiểm tra thực tại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phấm 200.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-009099-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23