Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-131501-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp xã, Quản lý thị trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi có kết quả thẩm định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Đoàn thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã đến hộ gia đình kinh doanh thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bước 3: Tổ chức, công dân, hộ gia đình nhận, ký bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại hộ gia đình kinh doanh
Bước 4: Đoàn thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kết quả thẩm định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bước 5: Tổ chức, công dân, hộ gia đình nhận Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp đủ điều kiện)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch, các lễ hội, hội nghị do xã tổ chức và quản lý; các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của cấp trên. (Được Uỷ ban nhân dân cấp huyện uỷ quyền cấp giấy chứng nhận)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đ
Phí thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-131501-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35