Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209754-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở thiết kế xe cơ giới cải tạo nộp hồ sơ thiết kế cải tạo tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính hợp lệ, viết giấy hẹn.
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ thiết kế cho phòng chuyên môn thẩm định, nếu kết quả thẩm định đạt, trình lãnh đạo Sở ký giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo; nếu kết quả thẩm định không đạt, trả hồ sơ.
Bước 3: Cơ sở thiết kế xe cơ giới cải tạo nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xe cơ giới có đăng ký biển số của địa phương;
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT (bản chính).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
Các bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: giấy đăng ký xe ôtô, phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu).
Tài liệu kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo.
- 04 bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm 03 thành phần sau:
+ Thuyết minh thết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo gồm các phần sau:
 Giới thiệu mục đích cải tạo.
 Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau cải tạo.
Nội dung thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công.
 Tính toán các đặc tính động học, động lực học liên quan tới nội dung cải tạo.
 Tính toán kiểm tra sức bền của các chi tiết liên quan tới nội dung cải tạo.
 Những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải tạo.
 Kết luận.
 Mục lục.
 Tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế
+ Các bản vẽ kỹ thuật gồm:
 Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo.
 Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo.
 Bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế.
 Bản vẽ những chi tiết được cải tạo bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế.
Các bản vẽ kỹ thuật phải được trình bày theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
+ Bản thông số, tính năng kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống mua mới liên quan tới nội dung tính toán thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế);
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT (bản chính)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng/1 lần thẩm định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế xe cơ giới đường bộ cải tạo - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209754-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20