Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209769-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận;
Thời hạn giải quyết: Đối với nhóm B là 15 ngày, nhóm C là 10 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan đầu mối thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nộp hồ sơ thiết kế cơ sở tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải để kiểm tra tính pháp lý, viết giấy hẹn.
Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xem xét và trình ký kết quả ý kiến.
Bước 3: Cơ quan đầu mối thẩm định nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án, chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định;
01 văn bản đề nghị lấy ý kiến của cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Hồ sơ thiết kế cơ sở:
+ Thuyết minh thiết kế.
+ Các bản vẽ thiết kế.
+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (kèm theo phương án kỹ thuật khảo sát và quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát của chủ đầu tư).
+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình.
+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.
+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm đồ án;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lấy ý kiến thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án công trình giao thông - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209769-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
27