Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-089296-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc xác định lại dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp giải quyết.
Bước 3: Phòng Tư pháp thẩm tra hồ sơ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc xác định lại dân tộc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc xác định lại dân tộc. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xác định lại dân tộc theo dân tộc của cha, mẹ đẻ
Tờ khai đăng ký việc xác định lại dân tộc (theo mẫu). Đối với việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai;
Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại dân tộc;
Xuất trình bản chính các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc;
Văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con (trong trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi);
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.
Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, sau đó về nước cư trú) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch.
Bản sao quyết định công nhận việc giám hộ (nếu việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ).
* Trong trường hợp gửi qua đường bưu chính, thì bản sao các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ nêu trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp thì có thể nộp bản chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.
* Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc xác định lại dân tộc - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-089296-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39