Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-137463-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.
Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Người có công có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lời đối với những trường hợp không đủ điều kiện và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức mang phiếu hẹn đến phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận kết quả.
Văn bản kèm danh sách đề nghị của UBND cấp huyện;
Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);
- Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần;
Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần
- Tờ khai cá nhân (Mẫu TĐ2- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH); Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chế mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);
- Bản sao Lý lịch quân nhân hoặc lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ BHXH có xác nhận nơi bị tù, thời gian bị tù.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-137463-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39