Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS145
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ khai đăng ký kết hôn đã được xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch giải quyết.
Bước 3: Công chức Tư pháp hộ tịch thẩm tra hồ sơ, ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để quản lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu xác nhận tình trạng hôn nhân vào tờ khai đăng ký kết hôn. Trường hợp từ chối thực hiện thủ tục phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Công chức Tư pháp hộ tịch chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Người yêu cầu thực hiện thủ tục nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);
Xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn) hoặc bản sao Giấy chứng tử (trường hợp người kia đã chết) hoặc Giấy xác nhận của Sở Tư pháp về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại nước ngoài);
Đối với người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài) thì đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu thực hiện thủ tục để xác định về cá nhân người đó;
+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú của người được xác nhận để làm căn cứ xác định thẩm quyền giải quyết.
(Bản sao nêu trên là bản sao có chứng thực; trường hợp không có chứng thực phải kèm bản chính để đối chiếu)
Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
36