Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS166
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, Email, mạng điện tử, (sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện) đến Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ. Địa chỉ: Số 1518- Đường Hùng Vương-P.Gia Cẩm-TP.Việt Trì -tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3818682; Số fax: 0210 3818682. Địa chỉ Email: chicucqlclnlsphutho@gmail.com
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, email, mạng điện tử, gửi theo đường bưu điện (sau đó gửi hồ sơ bản chính) đến Phòng Quản lý chất lượng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ;
Bước 3: Phòng quản lý chất lượng kiểm tra hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý chất lượng thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì phải hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
- Trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Quản lý chất lượng thẩm định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì trình lãnh đạo Chi cục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì Chi cục thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến Phòng Quản lý chất lượng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Áp dụng đối với cơ sở chưa được xác nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ.
- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.
- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo Phụ lục 1)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước);
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);
Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;
Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);
Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng/1lần cấp/1 sản phẩm
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo Đối với Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm; Đối với Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS166
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29