Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-273168-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng:
- Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và tiến hành cấp bản sao văn bản công chứng;
- Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng.
- Nộp giấy biên nhân;
- Nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Không quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [209]
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Phú Yên
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật - Phú Yên
Cấp Giấy phép bưu chính - Phú Yên
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Phú Yên
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Phú Yên
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính - Phú Yên
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Phú Yên
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Phú Yên
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Phú Yên
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Phú Yên
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Phú Yên
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - Phú Yên
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Phú Yên
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Phú Yên
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Phú Yên
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Phú Yên
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Phú Yên
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ - Phú Yên
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học - Phú Yên
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Phú Yên
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Phú Yên
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở - Phú Yên
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở - Phú Yên
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Phú Yên
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục - Phú Yên
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục - Phú Yên
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở - Phú Yên
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi - Phú Yên
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông - Phú Yên
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông - Phú Yên
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông - Phú Yên
Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh - Phú Yên
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông - Phú Yên
Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên - Phú Yên
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Phú Yên
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Phú Yên
Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước - Phú Yên
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người - Phú Yên
Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người - Phú Yên
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Phú Yên
Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia - Phú Yên
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Phú Yên
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Phú Yên
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh - Phú Yên
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Phú Yên
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp - Phú Yên
Đăng ký thay đổi thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Phú Yên
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác - Phú Yên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Phú Yên
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần - Phú Yên
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết - Phú Yên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế - Phú Yên
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Phú Yên
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Phú Yên
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Phú Yên
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Phú Yên
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân - Phú Yên
Bán doanh nghiệp tư nhân - Phú Yên
Thành lập mới công ty được chia là công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được chia là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được chia là Công ty cổ phần - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Phú Yên
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Phú Yên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Phú Yên
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Phú Yên
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Phú Yên
Giải thể doanh nghiệp - Phú Yên
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Phú Yên
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Phú Yên
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Phú Yên
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Phú Yên
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Phú Yên
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Phú Yên
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Phú Yên
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Phú Yên
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Phú Yên
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Phú Yên
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư nước ngoài - Phú Yên
Đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) - Phú Yên
Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Phú Yên
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán PGL chai - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Phú Yên
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Phú Yên
Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Phú Yên
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Phú Yên
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Phú Yên
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Phú Yên
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Phú Yên
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Phú Yên
Cấp bản sao trích lục hộ tịch - Phú Yên
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Phú Yên
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Phú Yên
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Phú Yên
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Phú Yên
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Phú Yên
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Phú Yên
Xóa đăng ký thế chấp - Phú Yên
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Phú Yên
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Phú Yên
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Phú Yên
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Phú Yên
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật - Phú Yên
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Phú Yên
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Phú Yên
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Phú Yên
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp - Phú Yên
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Phú Yên
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài - Phú Yên
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Phú Yên
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - Phú Yên
Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật - Phú Yên
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh - Phú Yên
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Phú Yên
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Phú Yên
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế - Phú Yên
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Phú Yên
Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Phú Yên
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Phú Yên
Đề nghị thay đổi người phụ trách chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Phú Yên
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Phú Yên
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-273168-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33