Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS641
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt tập sự và xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt tập sự của người tập sự hành nghề công chứng đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự, đồng thời xóa tên người tập sự khỏi danh sách người tập sự của Sở Tư pháp;
- Sở Tư pháp gửi Quyết định chấm dứt tập sự cho người tập sự, tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự và Bộ Tư pháp.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận kết quả;
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề công chứng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Tự chấm dứt tập sự;
- Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Không còn thường trú tại Việt Nam;
- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư Thông tư số 04/2015/TT-BTP mà không tiếp tục tập sự;
- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại thời điểm đăng ký tập sự.
Báo cáo bằng văn bản về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS641
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [40]
Tạm ngừng hoạt động văn phòng công chứng - Phú Yên
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Phú Yên
Đăng ký danh sách đấu giá viên - Phú Yên
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Phú Yên
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp doanh - Phú Yên
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Phú Yên
Cấp lại Thẻ công chứng viên - Phú Yên
Xóa đăng ký hành nghề công chứng - Phú Yên
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng - Phú Yên
Thành lập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - Phú Yên
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) - Phú Yên
Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Hợp nhất Văn phòng công chứng - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất - Phú Yên
Sáp nhập Văn phòng công chứng - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập - Phú Yên
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Phú Yên
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng - Phú Yên
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Phú Yên
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Phú Yên
Thành lập Hội công chứng viên - Phú Yên
Công chứng bản dịch - Phú Yên
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Phú Yên
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Phú Yên
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Phú Yên
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản- Phú Yên
Công chứng di chúc - Phú Yên
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Phú Yên
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Phú Yên
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Phú Yên
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Phú Yên
Nhận lưu giữ di chúc - Phú Yên
Cấp bản sao văn bản công chứng - Phú Yên

0
71