Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-281551-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: Hội đồng Giám định Y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định xác định mức độ khuyết tật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ.
- Sở Lao động, Thương binh xã hội có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ cho đối tượng khám giám định theo quy định. Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh;
+ Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới;
+ Điện thoại: (052) 3822339;
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì vào sổ theo dõi, viết giấy mời đối tượng đến khám giám định;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa hướng dẫn đối tượng nộp hồ sơ để hoàn tất theo quy định.
Bước 3: Khám giám định.
- Hồ sơ sau khi nhận được chuyển giao cho các bác sỹ khám để thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, lập bệnh án, khám tổng quát, khám chuyên khoa, cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật;
- Sau đó bác sỹ lập bệnh án tiến hành viết giấy mời cho đối tượng đến Hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định;
- Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước);
- Mỗi tháng có một phiên họp Hội đồng (định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước). Tập thể Hội đồng xét từng trường hợp một, Hội đồng nghe bác sỹ đã chuẩn bị bệnh án báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó Hội đồng thảo luận và quyết định;
- Bác sỹ lập bệnh án có trách nhiệm dự thảo biên bản theo kết luận của Hội đồng để Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản giám định của Hội đồng phải có đủ ba chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn.
Bước 4: Giao trả kết quả giám định.
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ y khoa giao kết quả giám định cho tổ chức yêu cầu giám định.
Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Giấy báo tử;
Bản sao bằng "Tổ quốc ghi công";
Bản khai tình hình thân nhân Liệt sỹ;
+ Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sỹ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được UBND cấp xã xác nhận;
+ Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh;
+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học, nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học;
+ Trường hợp là con thân nhân từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;
+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
Bản chính Chứng minh nhân dân (để đối chiếu ).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý
Tải về
Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế
Tải về
Biểu phí Giám định Y khoa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý Xem trong tệp đính kèm
Biểu giá thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, kể cả người bệnh có Thẻ Bảo hiểm y tế Xem trong tệp đính kèm
Biểu phí Giám định Y khoa Xem trong tệp đính kèm
Lệ phí cận lâm sàng (xét nghiệm sinh hoá máu, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu toàn phần, siêu âm, điện tim, chụp Xquang) Tùy từng đối tượng đến khám và bệnh tật mắc phải mà bác sỹ chỉ định vào phiếu khám. Mức phí áp dụng theo các biểu được đính kèm
Lệ phí khám giám định y khoa thông thường 1.150.000 đồng

0
21