Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS712
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Văn thư, lưu trữ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện có trả phí (nếu có yêu cầu).
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ (Mẫu 9 Phụ lục I Thông tư số 09/2014/TT-BNV) hoặc văn bản từ chối cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, có nêu rõ lý do.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đóng trụ sở tại tỉnh Quảng Bình hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ (địa chỉ số 3, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, điện thoại số 0523.851.105), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) (Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 09/2014/TT-BNV).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Mẫu 8 Phụ lục I Thông tư số 09/2014/TT-BNV);
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Giải quyết hồ sơ
Chi cục Văn thư - Lưu trữ trình Giám đốc Sở Nội vụ cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ cho tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ thì trả lời cho cá nhân bằng văn bản.
Bước 4: Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian đã ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:
* Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;
* Có cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;
* Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh.
Các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm:
* Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước;
* Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.
Tổ chức được hoạt động dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:
* Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh;
* Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;
* Cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ (theo Mẫu 7, Phụ lục I Thông tư số 09/2014/TT-BNV).
Bản sao có chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).
Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập).
Danh sách người hành nghề lưu trữ kèm bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).
Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
Tải về
Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
Tải về
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS712
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Văn thư, lưu trữ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31