Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-112251-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nếu thông tin yêu cầu đầy đủ. Trường hợp yêu cầu gửi bằng đường bưu điện thì chậm nhất là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lại bản sao cho người yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang quản lý sổ gốc hoặc gửi yêu cầu của mình qua đường bưu điện để được giải quyết
Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra thông tin được ghi trong Sổ đăng ký hộ tịch gốc đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản sao và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp cho người có yêu cầu
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cá nhân nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua đường bưu điện
Trường hợp người có yêu cầu trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã thì đem theo chứng minh nhân dân hoặc các loại giấy tờ khác để cung cấp những thông tin cần thiết như: họ tên người được thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, thời gian đã được cấp quyết định
Trường hợp người có yêu cầu uỷ quyền cho người khác thì phải mang theo văn bản uỷ quyền và các giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Trường hợp người có yêu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải gửi đầy đủ các giấy tờ gồm bản chính hoặc bản sao hợp pháp
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của cơ quan
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy tờ hộ tịch 3.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-112251-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
43