Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-155197-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiép tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển
Thời hạn giải quyết: + Nhận hồ sơ : ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo
+ Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi: chậm nhất 07 ngày trước ngày thi
+ Công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi : 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển
+ Nhận đơn xin phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo: 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi
+ Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng: ít nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi
+ Quyết định tuyển dụng: ít nhất 30 ngày sau khi có kết quả trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương:: 1. Lập Tờ trình trình UBND tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ tỉnh) đề nghị cho chủ trương tuyển dụng (nêu rõ nhu cầu thiếu cần tuyển dụng)
2. Quyết định (bản sao) của UBND tỉnh giao biên chế hằng năm
Đối với Sở Nội vụ: 1. Trình UBND tỉnh về chủ trương thi tuyển Công chức
2. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng Công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương
3. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng Công chức
4. Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Công chức
5. Tham mưu Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển dụng Công chức
6. Tham mưu Quyết định Thành lập ban Thanh tra kỳ thi tuyển Công chức
Đối với Hội đồng Tuyển dụng Công chức: 1. Thông báo tuyển dụng CC trên các phương tiện thông tin đại chúng
2. Hướng dẫn tuyển dụng Công chức
3. Thẩm định, tổng hợp lên danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển Công chức
4. Giấy báo gửi đến các thi sinh đủ điều kiện thi tuyển Công chức
5. Thông báo kết quả thi tuyển Công chức
6. Thông báo thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo kỳ thi tuyển Công chức
7. Thông báo kết quả trúng tuyển Công chức
8. Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển Công chức
9. Gửi giấy báo đến các thí sinh trúng tuyển Công chức
10. Trình cấp có thẩm quyền Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển Công chức
Đối với thí sinh dự thi tuyển công chức: Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Điều kiện:
1. Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
b. Đủ 18 tuổi trở lên
c. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng
d. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
đ. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
e. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển
g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a. Không cư trú tại Việt Nam
b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
Yêu cầu:
Trong hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định và xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức
Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)
Bản sơ yếu lý lịch (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn; các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ
Bản sao bảng đểm kết quả học tập toàn khóa học
Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động (nếu có)
04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ 4cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự tuyển công chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí dự thi tuyển công chức, viên chức gồm có 03 mức thu, cụ thể: + Dưới 100 thí sinh: 260.000 đồng/01 thí sinh. + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 200.000 đồng/01 thí sinh. + Từ 500 thí sinh trở lên: 140.000 đồng/01 thí sinh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng Công chức - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-155197-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33