Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152612-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không qúa 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1: Khi đăng ký nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi con nuôi trực tiếp nộp giấy thỏa thuận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bên cho và bên nhận con nuôi phải có mặt, nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên cũng phải có mặt; xuất trình hộ khẩu gia đình, giấy Chứng minh nhân dân của bên cho và bên nhận con nuôi
Nếu bên cho, nhận nuôi con nuôi là hai vợ chồng thì phải có chữ ký của cả vợ và chồng và ý kiến đồng ý của người được nhận làm con nuôi nếu người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên; trường hợp trẻ được nhận con nuôi là trẻ bỏ rơi thì người nhận nuôi con nuôi phải có tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi theo mẫu quy định.
Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, bên cho và bên nhận con nuôi đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và xác minh kỹ các nội dung sau:
- Tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi
- Tư cách của người nhận con nuôi
- Mục đích của người nhận con nuôi
Bước 3: Nếu xét thấy việc cho và nhận con nuôi có đủ điều kiện thì tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Quyết định được cấp cho mỗi bên một bản chính, bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha mẹ nuôi bản chính giấy khai sinh của con nuôi.
Trường hợp nhận nuôi trẻ bỏ rơi thì Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp bản chính cho người nhận con nuôi. Kiểm tra, vào sổ quản lý và lưu hồ sơ theo đúng quy định
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần
Sáng từ: 7 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 17 giờ
+ Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi
+ Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi (theo mẫu quy định)
+ Bản sao giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi
+ Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bỏ rơi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thỏa thuận về việc cho, nhận con nuôi

0
23