Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-249687-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa Sở Công Thương (60 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với cơ sở:
- Người đại diện của cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn công khai các thủ tục cần có.
* Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để cơ sở trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hợp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
Bước 2: * Đối với cơ sở:
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Công Thương.
* Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
- Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định nội dung quảng cáo cho cơ sở dưới 02 hình thức sau:
+ Cấp GXN nội dung quảng cáo thực phẩm trong trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu.
+ Thông báo bằng văn bản trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu trong đó nêu rõ lý do chưa xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần chỉnh sửa, hoàn thiện.
Bước 3: * Đối với cơ sở:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
- Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo.
- Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT);
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực;
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất, kinh doanh;
Bản sao công chứng thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...);
Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng/lần cấp/sản phẩm
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo - Áp phích, tờ rơi, poster 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo - Truyền hình, phát thanh 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các loại thực phẩm tiêu thụ tại Việt Nam của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn tỉnh có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở Công Thương cấp - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-249687-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32