Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106581-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ( nếu hợp lệ )viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả
Bước 4: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền Loại hình cơ sở điều trị không dùng thuốc
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề loại hình đăng ký dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc
Bản sao hợp pháp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn; cơ sở vật chất
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Pháp luật
Hồ sơ người làm công việc chuyên môn (Đơn đề nghị; lý lịch tự thuật; Giấy khám sức khoẻ; bằng cấp chuyên môn pho to có công chứng; Bản cam kết; pho to CMTND; Hợp đồng lao động với chủ cơ sở)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc 240.000đồng/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-106581-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26