Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-243637-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Sở Tư pháp.
Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
Bước 3: Công chứng viên căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp để nhận kết quả.
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo mẫu)
Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện
Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 Công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-02 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ Tư pháp)
Tải về
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do hai Công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-03 Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ Tư pháp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Văn phòng công chứng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-243637-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18