Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-STG-034703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (Xác nhận giao dịch bảo đảm vào đơn yêu cầu và giấy chứng nhận đã cấp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở TNMT số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng
* Khi đi đến nộp hồ sơ, tổ chức đang sử dụng đất phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tổ chức xin thế chấp
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đúng quy định
Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Tổ một cửa) thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường số 18, đường Hùng Vương, phường 6, TP. Sóc Trăng, như sau:
Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận và trao kết quả cho người đến nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần (chủ nhật, ngày lễ nghỉ)
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)
Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
Giấy chứng nhận QSH nhà ở (nếu có)
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 80.000 đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Sóc Trăng
Số hồ sơ:
T-STG-034703-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Sóc Trăng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33