Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-113842-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, số 45, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh lại hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả viết phiếu hẹn cho cá nhân hoặc tổ chức.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế đối ngoại xử lý.
- Phòng Kinh tế đối ngoại thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không đảm bảo đúng qui định, trong 03 ngày làm việc, phòng trình lãnh đạo Sở ký thông báo chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian xử lý của thủ tục.
+ Nếu hồ sơ đảm bảo đúng qui định, phòng sẽ trình lãnh đạo sở ký văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan. Sau khi có kết quả từ các Bộ, ngành có liên quan, phòng sẽ tổng hợp, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Sở xem xét ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trả kết quả: a. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, Số 45, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
b. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).
c. Trình tự trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trao Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các cá nhân hoặc tổ chức.
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (có mẫu, 01 bản chính)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (01 bản phô tô công chứng)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm) (01 bản phô tô công chứng)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (01 bản phô tô công chứng)
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (01 bản phô tô công chứng)
Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (01 bản phô tô công chứng)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ (01 bản chính)
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: - 08 (bộ) trong đó có 02 (bộ) gốc đối với dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; - 10 (bộ) trong đó có 02 (bộ) gốc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Phụ lục I-3
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Thanh Hoá
Số hồ sơ:
T-THA-113842-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17