Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-269877-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Đối với các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất); Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); Giao đất trên thực địa cho người được giao đất, cho thuê đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: số 606, đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 01 ngày.
- Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Bước 2: Chi cục Quản lý đất đai thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ), Chi cục Quản lý đất đai thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung);
- Thẩm định hồ sơ theo quy định; Hướng dẫn người xin giao đất, cho thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Tỉnh;
- Sau khi được UBND Tỉnh ký Quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận lại hồ sơ từ Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Sở;
- Tổ chức giao đất trên thực địa, trình Giám đốc Sở ký Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất);
- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; Xác định thông tin địa chính để chuyển Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; Thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác theo đúng quy định.
Bước 3: Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả: Trả lại biên nhận hồ sơ; nộp tiền phí thẩm định tại Phòng Hành chính Tổng hợp của Chi cục quản lý đất đai.
- Trả kết quả: Quyết định giao đất, cho thuê đất (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc đơn vị có chức năng đo đạc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đo đạc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất);
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất/ cho thuê đất/ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí hồ sơ giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh có diện tích dưới 10.000 m2 3.000.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí hồ sơ giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh có diện tích trên 100.000 m2 7.000.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí hồ sơ giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 3.500.00 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-269877-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28