Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS222
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân
Cá nhân muốn được cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã, nơi lưu trữ sổ hộ tịch cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.
Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.
Trường hợp cần xác minh mà đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
Bước 2: Đối với cá nhân
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định và cấp cho đương sự bản sao hộ tịch theo yêu cầu.
Trường hợp không có thì trả lời cho đương sự biết.
Bước 3: Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Trả kết quả.
Bản sao giấy tờ hộ tịch cần sao lục; Trường hợp không còn các giấy tờ trên thì người có yêu cầu phải cung cấp các thông tin liên quan đến giấy tờ hộ tịch cần sao lục để làm cơ sở tra cứu.
Các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000 đồng.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [46]
Chứng thực di chúc - Thừa Thiên Huế
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Thừa Thiên Huế
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Xét đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng chế độ - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Thừa Thiên Huế
Xác nhận Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ - Thừa Thiên Huế
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế
Xác nhận Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh là người tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

0
24