Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS258
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax, có xác nhận qua điện thoại; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến
Thời hạn giải quyết: Xử lý hồ sơ đăng ký: Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc; Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. Kiểm tra, thẩm định tại cơ sở: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc. Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: 03 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
a) Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ.
b) Thông báo cho cơ sở kết quả xử lý hồ sơ.
Bước 3: Kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.
a) Thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định.
b) Tiến hành kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.
c) Lập biên bản kiểm tra, thẩm định.
Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận.
a) Thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận:
- Đối với cơ sở có kết quả đạt yêu cầu: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và mã số.
- Đối với Cơ sở có kết quả không đạt yêu cầu: Yêu cầu Cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi, thời hạn khắc phục.
b) Trường hợp khắc phục sai lỗi không đạt: Thông báo cho cơ sở về kết quả thẩm định lại và dự kiến thời gian lần thẩm định tiếp theo.
Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
Báo cáo hiện trạng của cơ sở.
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm được cấp xác nhận đủ sức khỏe.
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm được cấp xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.
Đối với các cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước đó: Hồ sơ chỉ gồm 01 Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Tải về
Báo cáo khắc phục các sai lỗi
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở xuất khẩu thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 40.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS258
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29