Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-006088-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 16 ngày trong trường thông thường.
- 33 ngày trong trường hợp phức tạp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bộ phận “một cửa”)
Bước 2: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bộ phận “một cửa”)
Đơn yêu cầu theo mẫu (số 02/TP-LLTP)
Bản chụp (photocopy) Giấy CMND
Bản chụp (photocopy) hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự
Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp uỷ quyền) (mẫu số 02/TP-LLTP)
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02/TP-LLTP)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đ/lần cấp/người 50.000/lần/người (áp dụng đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình 135)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
13