Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052842-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi nuôi con nuôi trước đây
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi nuôi con nuôi trước đây
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người xin đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây
Giải quyết việc đăng ký lại: Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, ký và cấp Quyết định công nhận nuôi con nuôi (Dưới tiêu đề của Quyết định phải ghi rõ “Đăng ký lại"
Nhận kết quả: Người xin đăng ký lại việc nuôi con nuôi nhận Quyết định tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Tờ khai theo mẫu quy định
Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi trước đây (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 20.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-052842-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33