Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-BS08
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Bảo hiểm xã hội huyện - Bảo hiểm xã hội tỉnh (nếu chưa phân cấp cho Bảo hiểm xã hội huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội cấp một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện nơi cư trú; đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu
Bước 2: - BHXH huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người sử dụng lao động và
+ Giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động
+ Đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết thì chuyển hồ sơ đến BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động
- BHXH tỉnh, thành phố (các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết): Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Đối với trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH
- Không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện
- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần
- Tuổi đời: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường; Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
* Đối với trường hợp bị suy giảm khả năng lao động
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH
- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần
* Đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện
- Chưa đủ 20 năm đóng BHXH
- Có yêu cầu hưởng BHXH một lần
- Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì có thêm điều kiện sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH
* Đối với người ra nước ngoài để định cư
- Không đủ điều kiện hưởng lương hưu
- Ra nước ngoài định cư, có yêu cầu hưởng BHXH một lần
Sổ BHXH (bản chính)
Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB, bản chính)
Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ
- Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (có thể nộp: bản chính bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với người tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH
- Bản dịch tiếng Việt được công chứng (có thể nộp: bản chính, bản chụp) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư
- Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hồ sơ:
B-BXH-BS08
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20