Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219314-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương)
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử)
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 27 ngày làm việc
+ Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Điện năng
Bước 3: - Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương:
+ Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản
Bước 4: - Sở Công Thương:
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép
+ Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006.
2. Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các tổ chức và cá nhân hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
4. Có hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ; Nộp lệ phí và phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
5. Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.
6. Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.
7. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.
8. Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm dự án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến ápvới cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
9. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.
10. Có số lượng chuyên gia tư vấn theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: hạng 4 có ít nhất 05 chuyên gia trở lên, trong đó có 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, Bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu)
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép
Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực
Tải về
Mẫu đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 250.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định 800.000 đồng
Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29