Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS514
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương)
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc hoặc Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử)
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, thời hạn là 30 ngày làm việc
+ Chuyển hồ sơ của Doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Điện năng
Bước 3: - Phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương:
+ Xem xét hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do
+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản
Bước 4: - Sở Công Thương:
+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp phép
+ Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn tại địa phương
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện nông thôn tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 28 và Điều 31 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ:
Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Các tổ chức và cá nhân hoạt động theo quy định của pháp luật.
Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
Có hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ; Nộp lệ phí và phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị bảo hộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật.
Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện 03 năm. Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.
Văn bản đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải, phân phối) kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành
Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Bản sao tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối
Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
Tải về
Đơn đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 700.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định 800.000 đồng
 Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn tại địa phương Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng

0
28