Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109958-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày, tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin địa chính của Sở tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính (Văn phòng sở trình Lãnh đạo Sở ghi nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận được thông tin địa chính và đóng dấu công văn đến), chuyển hồ sơ cho phòng Giá.
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3854.442/ Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Trưởng phòng Giá giao nhiệm vụ cho nhân viên xem xét, khảo sát địa điểm thuê đất; Tham mưu lãnh đạo Sở quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất cho doanh nghiệp. Sau đó Chuyển văn thư gửi Quyết định đơn giá thuê đất cho doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan
Thông tin địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp chuyển theo đường bưu điện đến Sở Tài chính
Quyết định đơn giá thuê đất của Giám đốc Sở Tài chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22