Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282638-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lập tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư.
Bước 2: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT và nhận phiếu hẹn.
Bước 3: Đến ngày hẹn nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Sở Nông nghiệp & PTNT.
Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP;
Thuyết minh dự toán; Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công (thuyết minh BCKTKT); Bản vẽ TKKT –TC;
Hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu hồ sơ thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;
Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan liên quan đến công trình;
Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh củ nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Lệ phí
Tải về
Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Được đính kèm tại file hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25