Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-061027-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu kinh doanh, hộ kinh doanh karaoke trực tiếp đến Phòng Văn hóa và thông tin để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Sau khi được hướng dẫn, người có nhu cầu kinh doanh đến nộp hồ sơ tại Phòng Văn hóa và thông tin
Bước 3: Phòng Văn hóa và thông tin chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Bước 4: Bộ phận một cửa Sở Văn hóa thể thao và du lịch tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến phòng chuyên môn kiểm tra, trình lãnh đạo Sở cấp giấy phép kinh doanh. Sau đó Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa để trả cho Phòng Văn hóa và thông tin và thu phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke:
Những tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm liên tiếp 03 lần trong 12 tháng sẽ không được gia hạn giấy phép kinh doanh.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke trong trường hợp gia hạn - có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, có ý kiến của Phòng VHTT-TT là điểm nằm trong quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện, phê duyệt
Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy phép kinh doanh đã cấp
Văn bản đồng ý của các hộ liền kề - có xác nhận của chính quyền địa phương
Biên bản thẩm định phòng karaoke đối với trường hợp chưa đổi sang giấy phép mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Giấy phép kinh doanh karaoke 100.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
29