Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-008043-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Du lịch, Cục thuế thành phố Đà Nẵng hoặc các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương,..
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 25 ngày làm việc trong trường hợp xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (BPTNHS) của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý
Bước 3: Trung tâm xem xét hồ sơ và viết công văn gửi các Sở, ngành liên quan góp ý thẩm định dự án trong thời hạn 5 ngày làm việc
Bước 4: Trung tâm tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, viết công văn và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định trong vòng 03 ngày làm việc
Bước 5: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ văn bản trình của Trung tâm
Bước 6: Trung tâm tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư tại Văn phòng Trung tâm hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư (nếu nhà đầu tư có yêu cầu)
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (theo mẫu)
Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của Dự án
Các tài liệu liên quan đến tư cách pháp lý của Chủ đầu tư:
+ Trường hợp Chủ đầu tư là tổ chức kèm theo Bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập; Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và Điều lệ Công ty;
+ Trường hợp Chủ đầu tư là cá nhân nước ngòai kèm theo Bản sao Hộ chiếu của Chủ đầu tư.
Các tài liệu liên quan đến khả năng tài chính:
+ Trường hợp Chủ đầu tư là tổ chức kèm theo Báo cáo năng lực tài chính 02 năm gần nhất;
+ Trường hợp Chủ đầu tư là cá nhân kèm theo xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản.
Các tài liệu liên quan đến địa điểm thực hiện dự án: Hợp đồng thuê địa điểm đã được Sở Xây dựng xác nhận/Thỏa thuận nguyên tắc được ký kết giữa Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tổng mặt bằng 1/500 và Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng (nếu có).
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi dự án thực hiện xác nhận
Hợp đồng liên doanh (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 08 (01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
Danh sách cổ đông sáng lập
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-008043-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27