Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS1222
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng bằng văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.
Nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho tổ chức hoặc cá nhân.
Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị bổ sung.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý đô thị (đối với các huyện), Phòng Công Thương (đối với Thành phố Phủ Lý). Cán bộ Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định, căn cứ nội dung đồ án quy hoạch, có văn bản gửi tổ chức hoặc cá nhân trình thẩm định để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch đô thị. Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, cơ quan thẩm định báo cáo nội dung thẩm định với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định
Bước 3: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;
Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;
Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;
Các văn bản pháp lý có liên quan;
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phí thẩm định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Đính kèm theo hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS1222
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24