Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073366-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Nếu nộp hồ sơ trước 15 giờ thì trả kết quả ngay trong ngày. Đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết trên không kể thời gian thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi tên trên giấy chứng nhận.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký và Giấy chứng nhận quyuền sử dụng đất kèm theo trang bổ sụng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :
- Bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận "1 cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ :
Trong thời hạn giải quyết hồ sơ Văn phòng ĐKQSD đất thực hiện các công việc sau:
- Chỉnh lý nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận; vào sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;
- Chứng nhận nội dung đăng ký thay đổi vào Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi.
Được bổ sung như sau:
Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp đồng thời với hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đã cấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận thay đổi tên của bên thế chấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện liên thông thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức :
- Trả kết quả (Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký (Mẫu số 03/ĐKTĐ)
Hợp đồng thay đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã ký hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền thì phải có Văn bản uỷ quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký .(Mẫu số 02/ĐKTĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 60.000 đồng/ hồ sơ
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: thành phố Lào Cai 400.000 đồng/ hồ sơ; các huyện còn lại 200.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31