Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142058-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tới bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thu hồi thẻ; Nếu đủ điều kiện cấp lại thì kết quả thực hiện thủ tục hành chính là cấp thẻ Lưu ý: Thẻ hướng dẫn viên có thời hạn ba năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Người đề nghị cấp thẻ (HDV) du lịch quốc tế chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ thu lệ phí cấp thẻ theo quy định và viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ của người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp thẻ.
- Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế, phòng Nghiệp vụ Du lịch thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch nhập dữ liệu về HDV vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý HDV của Tổng cục Du lịch. Sau đó làm các thủ tục trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai ra quyết định cấp thẻ và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.
Trả kết quả: - Sau khi hoàn tất thủ tục cấp thẻ HDV du lịch quốc tế cho người đề nghị cấp, phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa – thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
- Người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế xuất trình phiếu hẹn trả kết quả và nhận kết quả tại “Bộ phận một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp laị sau khi bị thu hồi
- Hướng dẫn viên (HDV) du lịch bị thu hồi thẻ chỉ được xem xét cấp thẻ sau thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi thẻ.
- Điều kiện cấp lại thẻ hướng dẫn viên trong trường hợp bị thu hồi được áp dụng như đối với trường hợp cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới, cụ thể:
+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.
+ Có một trong các trình độ nghiệp vụ sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
+ Có một trong các trình độ ngoại ngữ sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;
c) Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác; Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.)”
Điều kiện thu hồi
Hướng dẫn viên bị thu hồi thẻ nếu vi phạm một trong những nội dung quy định tại Điều 77 của Luật Du lịch năm 2005, cụ thể:
- Cung cấp thông tin làm phương hại chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.
- Có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; làm sai lệch giá trị văn hoá, lịch sử Việt Nam.
- Đưa khách du lịch đến khu vực cấm.
- Thu lợi bất chính từ khách du lịch; nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.
-Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.
- Phân biệt đối xử đối với khách du lịch.
- Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên của mình hoặc sử dụng thẻ hướng dẫn viên của người khác; sử dụng thẻ hướng dẫn viên đã hết hạn.
Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (hoặc của cơ quan hiện đang công tác), xác nhận không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Đơn đề nghị cấp thẻ HDV du lịch (theo mẫu) quy định tại mẫu 31- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (Pho tô công chứng)
Nếu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn.

* Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn;

* Bản sao một trong ba chứng chỉ ngoại ngữ sau:

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác; Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Nếu tốt nghiệp (Cao đẳng, trung cấp trở lên) chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn và Đại học Ngoại ngữ:

* Bản sao bằng tốt nghiệp (Cao đẳng, trung cấp trở lên) chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn;

* Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ
Nếu tốt nghiệp ĐH thuộc các chuyên ngành khác (trừ Đại học ngoại ngữ):

* Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học;

* Bản sao chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch;

* Bản sao một trong ba chứng chỉ ngoại ngữ sau:

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác; Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Nếu tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ.

* Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học;

* Bản sao chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch
Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính ngày nộp hồ sơ
02 ảnh chân dung 4cm x 6cm, chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 650.000 đồng/thẻ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi và Cấp mới sau khi bị thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142058-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15