Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-143600-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Doanh nghiệp du lịch nước ngoài đủ các điều kiện, có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) tại Lào Cai, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Xử lý hồ sơ: - Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục cấp phép.
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, trong thời hạn 15 ngày làm việc, phòng Nghiệp vụ Du lịch làm các thủ tục tham mưu Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai cấp giấy phép cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan tại Lào Cai.
+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng Nghiệp vụ Du lịch báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: Phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa để trả kết quả cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đúng thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 về quy định chị tiết thi hành một số điều luật của Luật du lịch”
Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại
Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật nước sở tại nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 7- Thông tư số 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ – CP ngày 01/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép
Tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ- CP bao gồm:
- Văn bản xác nhận tình hình thực nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong 5 năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp
- Các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong 5 năm tài chính gần nhất.
Lưu ý: tất cả các giấy tờ trên phải được cơ quan ngoại giao có thẩm quyền chứng thực và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000.000 Đồng/ Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-143600-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18