Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221471-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Sở Tư pháp phải có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. + Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rỗ lý do cho Sở Tư pháp, người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ công chứng viên, Quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu Bổ nhiệm công chứng viên nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp
Bước 2: Hồ sơ nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cơ quan Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp.
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật
Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật
Bản sao giấy chúng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn
Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu TP-CC-01: Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Tải về
Mẫu TP-CC-01: Sơ yếu lí lịch Thông tư số 11 /2011/TT-BTP ngày 27/ 6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
25