Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-221485-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ đăng ký hoạt động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương cho phép thành lập;
Bước 2: Hồ sơ nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp
Bước 3: Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Bước 4: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, nếu Văn phòng công chứng không hoạt động hoặc trong trường hợp Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên thì Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động.
Đơn đăng ký hoạt động
Giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu TP-CC-04 Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-221485-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Tiếp nhận hồ sơ miễn nhiệm công chứng viên trong trường hợp công chứng viên có nguyện vọng được miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự) - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do hai công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên (người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng) - Lào Cai
Bố trí tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Lào Cai
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Lào Cai
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự - Lào Cai
Gia nhập Đoàn luật sư - Lào Cai

0
20