Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS230
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật (Thanh tra Chi cục)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (từ sau ngày có kết quả đánh giá)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng xin Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật làm hồ sơ gửi Chi cục Bảo vệ thực vật
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Chi cục tiến hành xem xét thẩm định trong vòng 03 ngày làm việc
Bước 3: Sau đó thành lập đoàn đánh giá (trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ). Gửi Kế hoạch đánh giá bằng văn bản cho cơ sở trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 ngày làm việc. Sau đó xem xét kết quả đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đánh giá điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Biên bản đánh giá điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu
Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc Bảo vệ thực vật hoặc Vật tư nông nghiệp
Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở.
Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu
Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc từ 5000 kg trở lên).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc BVTV
Tải về
Tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 500.000 đồng/lần đối với cửa hàng. - 1.000.000 đồng/lần đối với đại lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29