Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-273123-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đăng ký biến động tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trao cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo sở duyệt, luân chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
- Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần thiết); xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện vào đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; lập phiếu chuyển thông tin địa chính; thông báo cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận liên hệ Chi cục thuế nơi có đất để nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp tại kho bạc nhà nước cấp huyện;
- Tổ chức nộp lại biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra nghĩa vụ tài chính, xác nhận đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và trình ký giấy chứng nhận;
Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận trả kết quả và bản gốc các giấy tờ, nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Phụ lục số 02 của Quyết định này)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Bản chính);
Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; Văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật (bản sao);
Bản vẽ tách, hợp thửa đất và nhà ở hoặc đất và công trình xây dựng hoặc đất và rừng trồng do đơn vị có chức năng thiết lập (kèm theo file);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Áp dụng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

0
21