Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-209773-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định và quản lý chất lượng công trình giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (chủ đầu tư) nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải; kiểm tra tính pháp lý, tiếp nhận và viết phiếu hẹn hồ sơ.
Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết và trình ký kết quả thẩm định.
Bước 3: Tổ chức (chủ đầu tư) nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định;
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu Phụ lục số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD.
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-209773-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21